Členská schůze 30. listopadu 2019 – zpráva o činnosti