PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ

Máte děti ve věku 10 – 14 let? Připravili jsme pro ně zajímavý sportovně poznávací program v oblíbené rekreační oblasti města Brna. Příměstský tábor bude probíhat ve dvou termínech a to 13. – 17. 7. 2020 a 3. – 7. 8. 2020, denně od 8 do 16 hodin. Více informací naleznete v letáku.

Pro přihlášení na tuto akci zašlete nejpozději do 15. 6. 2020 vyplněnou přihlášku na e-mailovou adresu tabory.cvkbrno@gmail.com. Přihláška obsahuje taktéž údaje k platbě. První den tábora odevzdá dítě podepsané prohlášení zákonným zástupcem.

Těšíme se na viděnou na Brněnské přehradě!