Zápis z ustavující jednání Výboru ČVK Brno ze dne 30. listopadu 2019