Zápis z jednání Výboru ČVK Brno ze dne 3. února 2020