Zápis z jednání Výboru ČVK Brno ze dne 7. ledna 2020