Historie klubu

1912 
Ještě v zimě se několik nadšenců rozhodlo na podnět Richtry Harryho založit Český veslařský klub v Brně. První stanoviště našli v Obřanech na řece Svitavě, ve vile dr. Seidla. Záhy však zjistili, že se veslovat v Obřanech nedá.

1913
ČVK se přestěhoval do Jundrova, první loděnici a klubovnu postavili za dnešním mostem na jundrovském břehu. V témže roce byla zakoupena první veslařská loď, gigová čtyřka Herry.

1919
ČVK obeslal závody v Praze a uspořádal první veslařské závody v Brně. V témže roce došlo k dalšímu stěhování, tentokrát na nynější místo v Pisárkách.

1934
Čtyřka s kormidelníkem i skifař Šupa byli úspěšní na regatě ve Vídni.

1936
Brněnská čtyřka startovala na olympiádě v Berlíně. Zahájena přetavba střediska v Pisárkách.

1939
Osma ČVK zvítězila na na mistrovství ČSR v Uherském Hradišti a byla pověřena reprezentací na ME v Amsterodamu. To se ale v důsledku války nekonalo.

1940
I přes těžkosti války vítězství na Primátorkách.

1941
Vítězství osmy žen pod vedením Růženy Beinhauerové na Primátorkách. Muži druzí za lodí ČVK Praha.

1946
Výstavba loděnice na Brněnské přehradě

1948
Slavnostní otevření nového střediska. Sokol Brno (tehdejší název klub) uspořádal mistrovství  republiky v Brně. Skifař Šupa byl třetí. Závody tehdy sledovalo 10 000 diváků!

1949
Opět MR v Brně.

1950
Na MR v Třeboni ženy první na 4+, muži první na 8+.

1951
Čtyři tituly na MR v Brně pod vedením Vojtěcha Hvězdy. Muži  v 8+, 2x, 4+ a ženy na dvojskifu.

1954
Ženské veslováním pod vedením R. Beinhauerové mělo takovou úroveň, že 4+ žen jela na MS do Amsterodamu.

1956
Rok masového rozvoje mládežnického veslování chlapců.

1957
Roky úspěšné práce s mládeží, ale i titul v mužích (Hamr-Kříž; trenérem byl  J. Doubek starší)

1959
Opět titul v mužích  pro dvojku Hamr-Kříž, ale i výkonnostní vzestup dorosteneckých kategorií, zvláště pak dívek. Ženské veslování své postavení udrželo. 

60.léta

V následujících letech hráli prim především ženy, stále pod vedením R. Beinhauerové. Podařilo se vytvořit vynikající posádky, které tvořily základ reprezentace. V době onemocnění se a posléze i po předčasném úmrtí R. Beinhauerové se stal jejím pokračovatelem Milan Loukota, i když posléze v barvách lodních sportů.

Muži tehdy stagnovali a výrazných úspěchů nedosáhli. Proto byl do Brna získán bývalý vynikající veslař J. Mysliveček.

Trénink značně zintenzivnil a zavedl nové tréninkové metody. Myslivečkova dvojice Miluška-Kolesa řadu let úspěšně reprezentovala a ve dvojce s kormidelníkem dosáhla i na start na OH v Mexiku 1968. Z disciplíny je vyřadila až později slavná dvojka bratrů Svojanovských.

V následujících letech hráli prim především ženy, stále pod vedením R. Beinhauerové. Podařilo se vytvořit vynikající posádky, které tvořily základ reprezentace. V době nemocnění se a posléze i po předčasném úmrtí R. Beinhauerové se stal jejím pokračovatelem Milan Loukota, i když posléze v barvách lodních sportů. Muži tehdy stagnovali a výrazných úspěchů nedosáhli. Proto byl do Brna získán bývalý vynikající veslař J. Mysliveček. Trénink značně zintenzivnil a zavedl nové tréninkové metody. Myslivečkova dvojice Miluška-Kolesa řadu let úspěšně reprezentovala a ve dvojce s kormidelníkem dosáhla i na start na OH v Mexiku 1968. Z disciplíny je vyřadila až později slavná dvojka bratrů Svojanovských.

70. léta

Ženského veslování se nově ujali Jaromír Doubek st. a Alois Říha. Mezi úspěšné členky týmu patřily Kozderová, Kourková, Chalupová, Nekvapilová a další. Následující vlnu tvořily Janková, Skalníková, Karlíková, Ćtveráčková, Grexová, Kalužová, Marčíkoví, Habánková, Divišová, které později posílili nově založené středisko vrcholového sportu (1973). Junioři Čech, Janko, Čermák, Šabata, Kalvoda, Valenta, Hanáček a Dolníček získali v letech 1971-1972 pod vedením M. Doubka a Charváta 20 prvních míst. V roce 1973 na ně pod stejným vedením navázali Aleš Říha, Pecl, Kuranda Vašek, a Novotný. Žactvo vedla dvojice Jaromír Doubek ml. a Antonín Juřina. Jejich rukama prošli veslaři jako Pokora, Kadubec, Doležel, či Jiří Říha.

V roce 1977 se začaly bourat staré loděnice, které byly původně jako provizorní postaveny v roce 1947. Slavilo se také 65 trvání oddílu. Družstvo žen se přesunulo na druhý břeh a jejich přípravu vedli trenéři SVS. Tento rok také naši veslaři zaznamenali 66 prvních míst. Následující léta byla až do roku 1981 ve znamení stavby nové loděnice a hlavní budovy. Většina stavebních prací byla provedena brigádnicky, za což patří tehdejším členům velký obdiv. Výstavba se částečně projevila na snížení úrovně veslování na vodě, ale přesto se vozily medaile z vrcholových akcí.

80. léta

V roce 1981, konkrétně 27. května, bylo slavnostně otevřeno nové středisko na Brněnské přehradě. Novostavby nahradily staré nevyhovující budovy loděnic a šaten, které byly původně postaveny jako provizorní v poválečném období. Většina stavebních prací byla provedena brigádnicky (celkově bylo odpracováno přes 11 500 hodin), za což patří tehdejším členům velký dík a upřímný obdiv. Při slavnostním otevření byla pokřtěna nová čtyřka s kormidelníkem s názvem „Zbrojovka“.

V roce 1981 došlo také k pozvednutí sportovních úspěchů – od žáků po muže. Nejúspěšnější složkou byli junioři, kteří z osmdesáti startů přivezli do Brna třiačtyřicet prvních míst. Stali se přeborníky ČSR i ČSSR na dvojce bez kormidelníka, čtyřce i osmě. Červenec a Slaný reprezentovali Československo na světovém šampionátu juniorů. V tomto roce však stagnovalo veslování ženské.

Následující rok se opět nejlépe dařilo juniorům. Dvojka bez kormidelníka Machota-Pospíšil získala titul na mistrovství republiky, stejně tak jako osma ve složení Machota, Slaný, Svoboda, Fégl, Svítil, Pospíšil, Pokorný, Socha a kormidelník Půček. Na „družbě“ v Maďarsku dosáhli Machota s Pospíšilem velmi cenného vítězství, stejně tak jako čtyřka bez kormidelníka, v níž za klub jeli Svoboda a Slaný (ve společenství s Olomoucí). Tito čtyři veslaři byli nominováni na MS juniorů v italském Piediluco. Dvojka byla celkově desátá, čtyřka vybojovala vynikající třetí místo. Z dorostenců si nejlépe vedli Hulák s Nebeským, kteří vyhráli titul na mistrovství ČSR i ČSSR. Mile překvapila děvčata, která po krátkém výcviku získala druhé místo na přeboru ČSSR v Piešťanech. Jela v sestavě Bilošová, Heřmanová, Slámová, Horňáková a na kormidle Lencová. Na druhém břehu Brněnské přehrady trénovali ve Středisku vrcholového sportu muži Novotník, Sedláček, Matiášovský, Červenec a Jiří Říha. Stali se mimo jiné přeborníky ČSSR na čtyřce.

V sezoně 1983 získal svůj první titul mistra ČSSR nejúspěšnější veslař roku 1985 skifař Zdeněk Bureš. Tradičně nejsilnější byla v tomto období kategorie mládeže. Každoročně naši mladí získávali tituly přeborníků ČSSR. V letech 1982 až 1987 měl klub pravidelné zastoupení na MS juniorů. V roce 1983 se jelo juniorské mistrovství ve francouzském Vichy. Čtyřka s kormidelníkem ve složení Svítil, Hulák, Svoboda, Fégl a kormidelník Půček získala čtvrté místo. Jejich trenérem byl Miloš Doubek.

Švédský Jönköping hostil v roce 1984 juniorské mistrovství světa, kde Kročil, Suchý a Heřmanová získali čtvrté místo. V následujícím roce byl v Brandenburgu Kročil opět čtvrtý a Heřmanová druhá. V roce 1986 byl v Račicích na Litoměřicku dokončen první umělý veslařský kanál na území České republiky. Jeho prověrkou bylo juniorské mistrovství světa v témže roce, kde veslaři Trbušek a Hlinka získali šesté místo. V Račicích se od té doby až do současnosti pořádají nejvýznamnější veslařské závody v ČR. Mistrovství světa juniorů v Kolíně nad Rýnem v roce 1987 znamenalo druhé místo pro čtyřku s kormidelníkem ve složení Trbušek, Sokol, Mariančík, Hlinka a kormidelník Mádl. Jednalo se jednoznačně o nejlepší juniorskou posádku této dekády.

Celá osmdesátá léta velmi dobře fungovalo Středisko vrcholového sportu (SVS) a Tréninkové středisko mládeže (TSM). Vedoucím trenérem SVS byl Miloš Doubek, jeho spolupracovníky Vítězslav Charvát a Lubomír Janko. Jejich rukama tak prošli vynikající veslaři jako například Sokol, Pazdera, Mariančík, Novotník, Kára, Fégl, Andrišin, Herzán, Kročil, Sobotka, Trávníček, Lepier a další. SVS dodávalo českému veslování reprezentanty a ti měli velmi dobré výsledky na mezinárodních regatách i mistrovstvích světa. Z úspěšných veslařů lze dále jmenovat Kratochvíla, bratry Bednářovy, Slezáka, Maixnera, Čefelína, Kalinu či Kurdíka. Do SVS se dostávali především velmi dobře připravení členové TSM, které vedl trenér Jaromír Doubek ml. Úspěšní závodníci začínali samozřejmě již v kategorii žactva. Tu trénoval od roku 1977 do roku 1993 Jaroslav Doležel, z počátku ještě s trenérem Juřinou, od roku 1980 pak jako hlavní trenér žactva. Poté se k němu přidal mimo jiné Pavel Petr.

Na konci 80. let bylo v plánu postavit v areálu na přehradě novou budovu, v pořadí třetí, která by pomohla ke zkvalitnění tréninkové přípravy závodníků SVS. Z dostupné projektové dokumentace je zřejmé, že se měla skládat z veslařského bazénu, posilovny, zařízení pro regeneraci, klubovny a dalších místností pro trenéry a závodníky. K realizaci této stavby bohužel nikdy nedošlo.

90. léta

Devadesátá léta znamenala pro ČVK v Brně velké organizační změny. Po sametové revoluci došlo k rozpadu původních sportovních klubů a státních organizací. Klub se přechodně přejmenoval ze Zbrojovky Brno na TJ Sokol Brno I, poté se v roce 1991 definitivně osamostatnil a vrátil k původnímu prvorepublikovému názvu. SVS i TSM zaniklo, státní podpora sportovním klubům se celkově značně omezila. V klubu se naštěstí podařilo udržet lodní park patřící do majetku bývalého SVS.

Hlavním trenérem se stal Jaromír Doubek ml. Pod jeho vedením vyhráli dorostenci v roce 1990 Primátorky. Vítěznou osmu tvořili Danko, Kubiš, Kříž, Sedláček, Slezák, Špaček, Enenkl, Procházka a kormidelník M. Doubek. Na začátku této dekády prošli klubem úspěšní veslaři jako Kozel, Petr, Schuster, Doležal, Richter, Kalenda, Zadák, Červinka, Obadal, Lepier, Hejátko, Tisoň, Staněk, Švanda, Tichák, Klíma, Šmarda, Kaláb a mnoho dalších. Z dívčích jmen je možné jmenovat Křenkovou, Strnadovou, Kováčovou a Rokosovou.

Po letech se opět prosadili muži, a to zejména dvojka bez kormidelníka Červinka-Obadal, která získala v roce 1999 titul mistra ČR a v dalších dvou letech byla nadále medailová. Tato dvojka měla i řadu mezinárodních úspěchů. Startovala například na MS do třiadvaceti let v rakouském Linzi a ve Světovém poháru ve Vídni na reprezentační osmě. Společně s veslaři Lepierem a Hejátkem tvořila nejlepší amatérský „noncox“ v ČR, který pravidelně obsazoval druhé místo na mistrovství ČR za posádkou profesionálů z Dukly Praha. Lepier, Hejátko a Červinka závodili taktéž na MS juniorů (1993, 1994, 1996).

U žactva se vystřídali trenéři Jaroslav Doležel, Pavel Kalenda, Patrik Slezák, Martin Sobotka, Michal Doubek a Jiří Šmarda. Poslední dva jmenovaní trénují tuto důležitou složku až do současnosti. V žákovských kategoriích klub pravidelně získával medaile na oblastních přeborech i na mistrovství ČR. Několik let po sobě obhajoval klub na mistrovství ČR žactva druhé místo v kategorii starší žáci na čtyřce bez kormidelníka.

Dorostenci Herber, Podloucký, Průcha, Hynek a kormidelník Svítil vyhráli v roce 1999 brněnskou Mezinárodní regatu mládeže i závody olympijských nadějí (mistrovství zemí CEFTA). Je třeba podotknout, že závody zemí CEFTA jsou nejvyšší soutěží, která se v dorostenecké kategorii v našem regionu jezdí.

V roce 2000 dorostenci opět po deseti letech vyhráli Primátorky, a to v sestavě Průcha, Kulich, Vyhlídal, Nahodil, Dražan, Jurka, Janáček, Dosoudil a kormidelník Svítil. Jednalo se o čistě klubovou posádku, v následujících letech zvítězila v tomto závodě vždy ve společenství několika klubů. Čtveřice Průcha, Kulich, Vyhlídal a Nahodil v témže roce také vyhrála na Mezinárodní regatě mládeže Brno. Průcha s Kulichem ještě přidali zlato z regaty zemí CEFTA. Na mistrovství republiky dorostenecká osma i čtyřka získala stříbro. Tyto úspěšné posádky trénoval Jaromír Doubek ml. Na konci 90. let byl založen systém SCM (Sportovní centra mládeže), který napomáhá financování sportovní přípravy mládeže. Jsou do něj zařazováni nejlepší závodníci z kategorií dorostenců a juniorů, respektive dorostenek a juniorek. Po většinu let zde měl klub své zastou¬pení. Vedoucím trenérem SCM byl Jaromír Doubek. Systémem SCM prošla v jeho úvodu plejáda výborných veslařů jako Průcha, Nahodil, Jurka, Janáček, Řiháček a Vincour.

Období 2001 – 2010

V roce 2001 dominovala dorostenecké kategorii dvojka Janáček-Jurka, která v této sezoně získala tři zlaté medaile na mistrovství ČR (na dlouhé i klasické dráze) a zvítězila na závodech zemí CEFTA. Na větších lodích jezdila s klubovými kolegy Zatočilem a Řiháčkem, se kterými získala další cenné kovy. V roce 2003 navázala juniorská sestava Janáček, Jurka, Ondrák, Řiháček na předchozí úspěchy a byla stříbrná na mistrovství ČR juniorů v Třeboni.

Úspěšnými juniory byli v tomto období Hynek, Průcha, Nahodil, Kulich, Grexa, Janáček, Jurka, Zatočil, Řiháček, Ondrák, Štursa, Břínek, Olbrich, Rozlivka a další. Ve větších disciplínách se jezdila medailově ověnčená společenství s VK Olomouc. V mužích se výborně umisťovala dvojka Červinka-Vořechovský, dvojky lehkých vah Hynek-Pokorný a M. Doubek-Šmarda. Muži do třiadvaceti let Průcha, Vořechovský, Grexa a Nahodil byli v roce 2004 dvojnásobnými mistry ČR. V dívčích kategoriích závodily veslařky Průchová, Leidorfová, Šafaříková, Grexová, Bělohoubková, Horká a Jandová.

V roce 2005 se díky dotaci podařilo zrekonstruovat hlavní budovu střediska na přehradě, především její střechu, okna a sociální zázemí. Dále se přistavěla nová posilovna, která značně vylepšila podmínky pro trénink v zimním období.

Nejlepší mužskou dvojkou byla v letech 2006 a 2007 dvojice Vořechovský-Lepier. Na mistrovství ČR mužů a žen v roce 2006 vybojovala posádka čtyřky s kormidelníkem v sestavě Vořechovský, Lepier, Macas, Nahodil a kormidelník Šmarda stříbrné medaile. Muži lehkých vah M. Doubek-Šmarda byli na dvojce bronzoví. Dále se bodovaně umisťovali Grexa, Janáček, Hynek, Rak a Rozlivka.

Juniorské i dorostenecké družstvo vedené trenérem J. Doubkem patřilo ke špičce v ČR. Jeho svěřenci byli v letech 2006 až 2010 například Vincour, Rak, Ouředníček, Andonov, Pánek, Hruška, Emr, Mach, Navrátil, Humpolíček, Harašta, Kronika, Kinter, Růžička, Vlasák, Pavlica, Uscinsky či Bera. V roce 2006 junioři Ouředníček, Vincour a Rak vyhráli na osmě ve společenství s VK Olomouc brněnskou Mezinárodní regatu mládeže.

Petr Ouředníček se zúčastnil MS juniorů 2007 v čínském Pekingu a vybojoval na párové čtyřce desáté místo. Dále byl mistrem republiky jak na vodě, tak na veslařském trenažéru. Dvojice juniorů Emr-Mach byla také v reprezentaci. V roce 2007 startovala na čtyřce bez kormidelníka (s VK Olomouc) na mezinárodní regatě ve slovinském Bledu a byla mistrem republiky na dlouhé trati i na 2 km. O rok později se umístili na MS juniorů v rakouském Ottensheimu na sedmém místě na osmě a stali se tak nejúspěšnější posádkou mezi českými juniory. P. Ouředníček byl na MS do třiadvaceti let v německém Brandenburgu třináctý, taktéž na osmě. V roce 2009 startoval P. Ouředníček na MS do třiadvaceti let v Račicích, tentokrát na skifu.

Žákovská kategorie pod vedením M. Doubka a J. Šmardy vybojovala řadu medailí jak na regionálních závodech, tak na mistrovství ČR. Namátkou můžeme uvést jména jako Bera, Netušil, Kuchař, Šebesta, Sedláček, Lobpreis, Krejčová, Sladký, Slavíček, Zíta, Budinský, Doležal či Růžička. V kategorii dorostenek a juniorek závodily Kučerová, Endlicherová, Marková, Krejčová a Růžičková. Dorostenky Krejčová s Růžičkovou získaly v reprezentačních barvách bronzové medaile na dvojce v závodě zemí CEFTA v Račicích, dosáhly medailových umístění na mistrovství ČR i Primátorkách.

V dorostenecké kategorii závodili veslaři Humpolíček, Navrátil, Harašta, Kronika, Kinter a Vlasák. Humpolíček s Navrátilem získali v roce 2007 stříbro na mistrovství ČR v kategorii dvojka bez kormidelníka a vyhráli s reprezentační osmou mezinárodní regatu v rakouském Villachu. V roce 2009 byl Humpolíček jako člen reprezentační osmiveslice osmý na MS juniorů ve francouzském Brive-la-Gaillarde. V témže roce vytvořil novou dvojici s Kinterem. V roce 2010 závodili Kinter a Humpolíček společně s veslaři z LS Brno (Říčka, Beneš) na MS juniorů v Račicích, kde obsadili desáté místo na čtyřce s kormidelníkem (korm. Zíta). Byli taktéž třetí na Primátorkách. Získali i několik medailí z mistrovství ČR. Dalším úspěšným závodníkem v kategorii dorostenců byl Petr Bera, který v roce 2009 získal nespočet medailí, především společně s otrokovickým Atarsiou. Na jeho úspěchy navázal o rok později Jakub Pavlica s taktéž otrokovickým závodníkem OmelkouDále s nimi v dorostencích i juniorech úspěšně závodil Richard Uscinský.

Na konci tohoto období došlo k vytvoření početného družstva mužů, které se pravidelně umísťovalo na medailových pozicích. Jeho členy byli Emr, Mach, Herber, Macas, Drápal, Göpfert, M. Doubek, Šmarda, Janáček, Dvorský a Roosendaal. Emr s Machem se zaměřovali na dvojku bez kormidelníka do třiadvaceti let a tvořili společně s Herberem a Macasem čtyřku s kormidelníkem i čtyřku bez kormidelníka těžkých vah. M. Doubek, Šmarda, Roosendaal a Janáček závodili v kategorii lehkých i těžkých vah. Herber, Macas, Janáček a Dvorský se zúčastňovali taktéž akademických závodů jakožto studenti Masarykovy univerzity v Brně. Většina z těchto mužských závodníků každoročně startovala i na mistrovství ČR kategorie Masters, neboli závodníků ve věku sedmadvaceti a více let, kde pravidelně získávala cenné kovy.