PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ

Máte děti ve věku 10–14 let? Připravili jsme pro ně zajímavý sportovně poznávací program v oblíbené rekreační oblasti města Brna. Příměstský tábor bude probíhat ve dvou termínech a to 12. – 16. 7. 2021 a 2. – 6. 8. 2021, denně od 8 do 16 hodin. Více informací naleznete v letáku.

Pro přihlášení na tuto akci zašlete nejpozději do 13. 6. 2021 vyplněnou přihlášku na e-mailovou adresu tabor.cvkbrno@gmail.com. Přihláška obsahuje taktéž údaje k platbě. První den tábora odevzdá dítě podepsané prohlášení zákonným zástupcem.

Těšíme se na Vás.